Hoppa till huvudinnehåll

NOMINOR för åtgärder mot ökande halter organiskt material i dricksvatten

NOMiNOR (naturligt organiskt material i Nordiska vatten) är ett samarbetsprojekt för vattenverk med ytvatten som råvatten i Sverige, Norge och Skottland. Genom att samverka kan karaktäriserings- och beredningsmetoder för organiskt material i dricksvatten utvecklas för nordiska vattenverk. Arbetet är en fördjupning av EU-projekten TECHNEAU och TRUST och kompletterar de två nordiska forskningsprojekten ECCO och DOMAQUA, vilka finansieras av det norska forskningsrådet och av NordForsk respektive GenoMembranprojektet och det Formasfinansierade Color of Water (CoW).
En utvidet referansegruppe etableres for å formidle og diskutere kunnskapen i de nordiske prosjektene.
Vattenprover från vattenverk i Skottland, Norge och Sverige provtas och analyseras säsongsvis under 2014 och 2015 med hjälp av standardmetoder och mycket kvalificerade karaktäriseringsmetoder för organiskt material i dricksvatten. Mikrobiella och kemiska konsekvenser av NOM-sammansättningen i vattnet for vannbehandlingen hos de enkelte vannverk bestäms.
Resultaten redovisas på tekniska seminarier under projekttiden och med slutseminarium när projektet avslutats. En projektrapport på engelska och med sammanfattningar på norska och svenska tas också fram. Denne rapporten vil være en SVU-C rapport.
Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
13-119
Projektledare:
Kjetil Furuberg
Organisation Projektledare:
Norsk Vann BA
Totalt beviljad finansiering av SVU:
330 000 SEK
Projektets totala kostnad:
7 600 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-06-30