Hoppa till huvudinnehåll

Mikrobiella biomarkörer för kvalitetssäkring av dricksvatten

​Mikroorganismer bildar komplicerade, motståndskraftiga och naturliga ekosystem i dricksvattenledningsnätet en s.k. biofilm. Förekomsten av oönskade mikroorganismer i ledningsnätet kan ibland orsaka problem, både för vatten bolagen, i form av korrosion och för konsumenterna i form av obehaglig lukt och smak. l värsta fall kan konsumenternas hälsa påverkas. l ett pågående samarbetsprojekt mellan Lunds universitet, NSVA, Sydvatten och VA-SYD har vi belyst hur förändringar i vattenkvaliteten är relaterade till kvaliteten på det inkommande vattnet och förändringar i ledningsnätets mikrobiella biofilmer utnyttjande massiv parallellsekvensering. För första gången kan den fullständiga bakteriefloran i ledningsnätet beskrivas. Dessutom kan vi från unika och adekvata biofilmsprover från ledningsnätet i Skåne påvisa omfattande skillnader i den bakteriella sammansättningen mellan prover som representerar god och dålig vattenkvalitet (rapport bifogas). Syftet med föreliggande ansökan som även inkluderar expertis från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) är att: (i) identifiera och exploatera mikrobiella DNA markörer för kvalitetssäkring av dricksvatten och (ii) utforma snabb och säker analys baserad på forensisk PCR för mikrobiell DNA- rofilerin av dricksvattenkvalitet

Område:
Dricksvatten & hälsa
Projektnummer:
12-121
Projektledare:
Peter Rådström
Organisation Projektledare:
Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
600 000 SEK
Projektets totala kostnad:
2 100 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2014-12-31