Hoppa till huvudinnehåll

Membranbioreaktorprocesser

Rapporten ger en sammanställning av lärd omar och intryck från studieresa vid fem olika avloppsreningsverk på USAs östkust. Samtliga reningsverk har implementerat membranteknik (membranbioreaktor) samt tillämpar hårda utsläppskrav för fosfor och kväve. Erfarenheter från dessa fem reningsverk är av stort intresse för flertalet svenska avloppsreningsverk som antingen redan beslutat alternativt utreder möjligheten att implementera membranbioreaktor i sin process.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
18-109
Projektledare:
Klara Westling
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
50 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-12-30