Hoppa till huvudinnehåll

Materialverktyget 2015 – Enkel vägledning för materialval baserat på befintliga system

Det finns i Sverige ett stort behov hos vattenleverantörer av vägledning och ökad kunskap vad gäller materialval för dricksvattenanläggningar, såsom vattenverk, reservoarer och distributionssystem. Behovet är extra kritiskt för små och mellanstora dricksvattenleverantörer som saknar ekonomiska och personella resurser att sätta sig in i dessa frågor. Vissa större dricksvattenleverantörer, t.ex. Kretslopp och vatten i Göteborg, har utvecklat ett utmärkt sätt att hantera materialvalfrågan genom att använda de bäst utvecklade aktuella utländska system som idag finns tillgängliga. Att arbeta på detta sätt kräver dock både tid och kunskap eftersom systemen inte är helt triviala. Swerea KIMAB deltar i ett nystartat Nordiskt projekt (MAID projekt) med ett långsiktigt mål att arbeta för utvecklingen av ett gemensamt system för bedömning och godkännande av material till dricksvattenapplikationer i de Nordiska länderna. Det projektet kommer dock inte att ge några användbara verktyg för materialval inom de närmaste kommande åren. Den aktuella ansökan avser att fylla det behovet genom framtagning av en enklare vägledning för material val hos vattenleverantörer. Vägledningen kommer att förklarar vad de olika tillgängliga godkännandesystemen (4MS, amerikanskt och danskt system m.fl.) mäter och visar och vad ett godkännande i dessa system innebär. Kopplat till detta tas en lista/databas fram med tillgänglig information om accepterade produkter/material i de olika systemen samt ett förslag på hur den listan kan administreras. Kretslopp och Vatten i Göteborg kommer att bidra till arbetet genom att tillgängliggöra sitt system och sin erfarenhet inom området. Resultatet av projektet presenteras och lanseras på Vattenstämman 2015 (19-20 maj). Därefter kommer Svenskt Vatten kunna erbjuda utbildning om denna vägledning till sina medlemmar.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
14-124
Projektledare:
Olivier Rod
Organisation Projektledare:
Swerea KIMAB AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
440 000 SEK
Projektets totala kostnad:
880 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-06-15