Hoppa till huvudinnehåll

Material och metoder vid reparation av betongkonstruktioner i direktkontakt med vatten

Del ett i projektet är att skapa en statusrapport för nuläget. Detta sker genom att en enkät skickas ut till samtliga vattenproducenter och vattenreningsverk i Sverige. Enkäten skall vara digital och behandla, vilka skador som uppstår, vilka betongkonstruktioner som finns, vilka reparationsmetoder och reparationsprodukter som används och vilka resultat man fått av tidigare reparationsåtgärder. Svaren ställs samman och kategoriseras efter uppkomna mönster Därefter intervjuas de vattenproducenter och reningsverk som är representativa för respektive mönster. Några lokala intressenter kommer att besökas för närmare intervjuer och studiebesök. Del två av projektet innefattar en begränsad omvärldsanalys bestående av litteraturstudie och en mindre informationsinsamlingsresa till Tyskland. Steg tre är att sammanställa och analysera inhämtat material och rapportera i en skriftlig rapport vilken publiceras i SV-Utvecklings egen publikationsserie.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
15-114
Projektledare:
Mikael Jacobsson
Organisation Projektledare:
CBI Betonginstitutet AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
276 000 SEK
Projektets totala kostnad:
341 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-06-30