Hoppa till huvudinnehåll

Livscykelanalys av slambehandling med fosforåterföring

Det föreslagna projektet avser att utreda miljökonsekvenser av olika metoder för fosforåterföring från avloppsslam till produktiv mark med hjälp av livscykelanalys, och syftar till att vägleda vattensektorn i Sverige i strategiskt arbete. Projektet genomförs av forskare på Kemisk Miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola och kommer att utnyttja styr- och referensgrupper som säkerställer en bred förankring i Svenskt Vattens medlemsorganisationer för att på bästa sätt adressera sektorns informationsbehov. Valet av alternativa slamhanteringsmetoder vägleds bl a av en enkät till Svenskt Vattens medlemmar. För de slamhanteringsmetoder som ska bedömas och jämföras kommer olika modellreningsverk och scenarier att definieras för att ta hänsyn till olika situationer som kan råda. Olika storlek hos reningsverk, olika föroreningsgrad, fosforhalt och transportsträckor är några av de aspekter som kan beaktas. Stor vikt kommer att läggas vid att studien utformas och resultaten rapporteras på ett sådant sätt att det blir vägledande i strategiskt arbete. Studien genomförs under 2015.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
14-128
Projektledare:
Magdalena Svanström
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
417 500 SEK
Projektets totala kostnad:
1 470 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-04-30