Hoppa till huvudinnehåll

Litteraturstudie om icke invasiva metoder för statusbedömning

Projektet är en litteraturstudie på metoder som kan användas för statusbedöming på vattenledningar. Metoder som är utvalda till studien är metoder som inte kräver någon uppgrävning eller avbrott i driften. De är speciellt intressanta eftersom extra arbete med spolning och provtagning efter mätningar inte är nödvändiga och ledningarna behöver inte heller ligga trycklösa under den tid då man väntar på provsvar. Trycklösa ledningar utgör alltid en risk för kontaminering och smittspridning om ett hål skulle finnas på ledningen. De här metoderna riskerar inte heller att röra upp avlagringar inne i ledningarna som kan orsaka problem med vattenkvalitén. Uppgrävningar utgör en stor kostnad och blir väldigt dyrt i längden om man behöver status bedöma flera ledningar och långa ledningssträckor. Syftet med litteraturstudien är att ta fram artiklar och sammanställa tidigare forskning som direkt berör eller ligger nära relaterade till metoderna. En bedömning på metodernas styrkor och svagheter kommer presenteras och förslag på vilka metoder som är intressanta att gå vidare med.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
15-102
Projektledare:
Kenneth Persson
Organisation Projektledare:
Sweden Water Research
Totalt beviljad finansiering av SVU:
160 000 SEK
Projektets totala kostnad:
398 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-10-31