Hoppa till huvudinnehåll

Långtidsfunktionen av dagvattenvåtmarker - Bläckaslöv våtmark och damm i Växjö

​Bäckaslöv dagvattendamm och våtmark byggdes 1994 i Växjö. 1995-97 visade omfattande undersökningar att anläggningens funktion och prestanda var bra. Trots att det finns risker att långtidsfunktionen av dagvattenreningsanläggningar inte är tillfredsställande, har ingen uppföljning av anläggningens funktion gjorts. Även i forskningen finns det bara ett fåtal studier som undersöker långtidsfunktionen av dammar och våtmarker. Syftet med denna studie är att uppfölja långtidsfunktionen av Bäckaslöv damm och våtmark. Genom att jämföra resultaten med resultaten från 90-talet kan ändringar av funktionen kvantifieras. Vi kommer att undersöka flödesutjämning, dagvattenrening och sedimentkvalitén. Beroende på resultaten kommer vi att utveckla rekommendationer för underhållet. Projektet utförs av LTU i nära samarbete med Växjö kommun. LTU och Växjö kommun har ett etablerat samarbete. Från SVU sökes finansiering för uppförande av mätstationer och provtagnings/analyskostnader samt delvis lönekostnader.

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
12-115
Projektledare:
Godecke Blecken
Organisation Projektledare:
LTU
Totalt beviljad finansiering av SVU:
425 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 450 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2014-06-30