Hoppa till huvudinnehåll

Kvantifiering av bräddade volymer

Hur mycket bräddar vi i dag? Hur beräknas/mäts/uppskattas bräddningen idag? Med vilka nyckeltal karakteriseras bräddningen idag? På hur många ställen sker spillmärkning, eller åtminstone bedömning av utspädning vid bräddstart? Kan det gå att använda det för överslagsmässig beräkning av mängder? Sammanställning av resultat/nyckeltal för de kommuner som beräknar sina bräddningar idag. Eventuellt studera en treårsperiod, t ex 2013 (normalår), 2014 (extremår), 2015 (torrår). Respektive medverkande kommun sammanställs utifrån tillgängliga genomförda beräkningar. Nyckeltal redovisas per bräddavlopp typ av nät (var ligger dom, hur ser det ut?), typ av bräddpunkt, volym, utspädningsgrad, frekvens (eventuellt klassning av recipient om uppgifter finns). Eventuellt kompletterat med intervjuer av de som jobbar aktivt med detta. Intressanta kommuner är Malmö/VA SYD, Göteborg och Stockholm Vatten, men gärna inte uteslutande storstadsregioner. Föslag på ytterligare kommuner kan vara Karlskrona, Uddevalla, Västerås, Halmstad, Trollhättan, Alingsås, Helsingborg, Norrköping, Jönköping, Karlskoga, Växjö, Sundsvall, Luleå. En första presentation av resultaten ska göras i samband med seminarium 19 oktober. Sammanfattning av resultat och diskussion/reflektioner kring fortsatt arbete i SVU-rapport.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
16-107
Projektledare:
Cecilia Wennberg
Organisation Projektledare:
Cecilia Wennberg
Totalt beviljad finansiering av SVU:
190 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-12-31