Hoppa till huvudinnehåll

IWA World Water Congress and Exhibition - Take home messages

Vartannat år håller International Water Association IWA en kongress, World Water Congress and Exhibition, som samlar människor från hela världen runt frågor kring vatten och avlopp. Förra gången samlades drygt 5000 personer från sammanlagt cirka hundra länder i Brisbane, Australien och i år är kongressen i Tokyo. Det är runt 60 svenskar som åker till Tokyo i september, och därmed finns det ett behov av att föra hem budskapen till fler VA-verksamma i landet, på ett lättillgängligt sätt. Projektet ska resultera i en kortare text till Svenskt Vattens hemsida, kunskap om forskningsområden som tas upp under konferensen och en fördjupad rapport av hur man jobbar med vattenförluster i Japan.Nyttan med uppdraget är att se till att den senaste forskningen och de viktigaste frågorna i världen kommer till nytta för svensk VA-verksamhet.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö, Organisation & juridik, Utbildning
Projektnummer:
18-123
Projektledare:
Annika Malm
Organisation Projektledare:
RISE
Totalt beviljad finansiering av SVU:
60 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-12-31