Hoppa till huvudinnehåll

Identifiering av fokusämnen för slam - organiska mikroföroreningar

Det föreslagna projektet kommer att vidarutveckla modellerna CHIAT (Chemical Hazard Identification and Assessment Tool) och RICH (Risk Identification of Chemical hazards) som är utvecklade för att identifiera fokusämnen i ett brett perspektiv. Fokus för den vidarutvecklade modellen ligger på att det kommunala avloppsslammets kvalitet ska förbättras så att det kan användas som gödselmedel på odlad mark. Det unika med den vidareutvecklade modellen är att urvalskriterierna kommer ha fokus på processer i marken för att identifiera de organiska mikroföroreningar som det är störst risk för att de kommer att tas upp i gröda eller transporteras till grundvattnet. Sorteringsprocessen går till så att varje organisk mikroförorening ifrågasätts utifrån de olika urvalskriterierna. Om en organisk mikroförorening i ett urvalskriterium bedöms så att det inte föreligger någon risk för att den ska tas upp i en gröda eller transporteras till grundvattnet så frikänns den. Om den däremot bedöms utgöra en risk så ifråga sätts den i nästa urvalskriterium. Utgångspunkten kommer vara redan framtagna listor med oönskade ämnen, så som ramdirektivet för vatten, utfasningsämnen i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide och SIN list. På så sätt kommer en lista med noga utvalda fokusämnen att skapas, som till exempel REVAQ certifierade verk kan använda sig av i sina handlingsplaner och mätserier.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
14-127
Projektledare:
Maritha Hörsing
Organisation Projektledare:
KTH
Totalt beviljad finansiering av SVU:
176 500 SEK
Projektets totala kostnad:
353 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-06-15