Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetskriterier för biogas - En översyn av data och metoder

Syftet är att analyserera det beräkningsverktyg som de flesta biogasaktörer idag använder för sin rapportering enligt HBK. Analysen omfattar en utvärdering och uppdatering av indata och metoder med fokus på nyckelfaktorer. Särskilt ingår att utreda möjligheter till att inkludera rötrestens nyttor. Här ingår också en internationell utblick samt en jämförelse mellan RED och ISO-standarden för LCA.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
15-125
Projektledare:
Mikael Lantz
Organisation Projektledare:
Lunds Tekniska Högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
50 000 SEK
Projektets totala kostnad:
400 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-12-31