Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens uppkopplade VA-ledningsnät

Det pratas mycket Big data och ICT/IKT (Informations- och KommunikationsTeknik) idag. Big data analys innebär att låta datorer analysera alla de data som tas in i (olika) system på samma gång och med smarta algoritmer, vilket gör att datorerna hittar informationen på nya sätt som en mänsklig hjärna inte klarar av. Den nya tekniken ger oss stora möjligheter Och kan bidra med det mesta, men vad ger det oss? Vad ska VA-organisationerna satsa på? Hur krångligt är det? Och framför allt, vilken nytta ger det? Vad ger det oss som vi inte redan vet? Målet med projektet är att sammanställa möjligheter och hinder för Big data och ICT/IKT inom vatten- respektive avloppsledningsnät i Sverige. Utifrån frågeställningar som: Vilka parametrar mäts idag på vatten- respektive avloppsledningsnäten? Vad kan det kosta? Programvara, implementation, utrustning, personaltid? Vilka parametrar vore bra att samla in? Vad ligger i framtidsbubblan – vilka möjligheter ligger bortom horisonten? Projektet genomförs genom en behovsanalys utifrån VA-verksamheternas behov av förbättringar på ledningsnät, en kartläggning av vad som görs idag och vilka framtidens möjligheter inom Big data och ICT/ITK är. Projektet planeras pågå maj-november 2017.

Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
17-107
Projektledare:
Annika Malm
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
170 000 SEK
Projektets totala kostnad:
255 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-06-30