Hoppa till huvudinnehåll

Framtidens hållbara VA-ledningssystem

För att kunna göra rätt prioritering när VA-ledningssystemen förnyas måste det finnas kunskap om enskilda delar av VA-ledningssystemens status. VA-ledningssystem består av rör, rörskarvar, kopplingar och brunnar samt anordningar som ventiler och brandposter. Den kunskap som finns om VA-ledningssystemen är inte sammanställd idag och skulle vinna på att systematiseras för att bättre kunna styra analyser och testning till de skador som är de mest omfattande. 4S Ledningsnät har genomfört ett stort antal projekt där rörsystem testats men det finns ingen som sammanställt och kan bedöma om tester även bör ske på andra skador, som är minst lika viktiga som dem som görs idag.Projektets mål är att föreslå metoder att förlänga livslängden på de vanligaste befintliga VA-ledningssystem vi använder idag och ta fram övergripande rekommendationer för fortsatt utveckling av systemen. Det ska genomföras genom att kartlägga dagens skador och prioritera fortsatt erfarenhetsuppföljning av de vanligaste ledningssystem som används idag, dels genom erfarenhetsuppföljning om skadeproblem och dels genom erfarenhetsuppföljning om hur vi ska laga systemen så att de håller länge. Kartläggningen kan ligga till grund för övergripande rekommendationer för krav på VA-ledningssystem som VA-branschen bör använda i framtiden. Kunskap om dagens system kan i ett senare skede användas för att förbättra och utveckla morgondagens rörsystem.I projektet kommer 4S arbeta tillsammans med SP Urban Water Management, SP Rörcentrum, CBI och Swerea KIMAB. I arbetet kommer även fler kommuner involveras.Projektet inryms i SVU-kommitténs (Rörnät och klimat) prioriterade område Förnyelse av VAledningssystem, inklusive drift och underhåll samt ger underlag för prioriteringar inom området Säkerställande av kvalitet vid ledningsbyggande.
Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
16-120
Projektledare:
Annika Malm
Organisation Projektledare:
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Totalt beviljad finansiering av SVU:
680 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 360 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-10-30