Hoppa till huvudinnehåll

Fosforprogrammet rening och nyttiggörande av bio- och avloppsslam (förprojekt)

Målet med förprojektet är att ta fram ett förslag på en fullständig programbeskrivning, som inkluderar definierade industrirelevantaforskningsfrågor, identifierade utförare och med finansieringsförslag, för ett gemensamt FoU-program Fosforprogrammet rening och nyttiggörande av bio- och avloppsslam. Programförslaget kommer att vara underlag för kommande satsning inom området och erbjudande till identifierade uppdragsgivare att delta.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
18-104
Projektledare:
Bertil Wahlund
Organisation Projektledare:
Energiforsk AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
30 000 SEK
Projektets totala kostnad:
300 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-06-30