Hoppa till huvudinnehåll

Fosforåtervinning från avloppsvatten genom termokemiska slambehandlingsmetoder

Projektets innehåll är att skriva en kort rapport på svenska om innehållet, sammanfattning, av IWA-seminariet 11 april Phosphorus recovery from wastewater - with a focus on the potential of thermochemical sludge treatment, och efterföljande workshop den 12 april, på samma tema.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
18-110
Projektledare:
Bo von Bahr
Organisation Projektledare:
RISE, Energi och Cirkulär ekonomi
Totalt beviljad finansiering av SVU:
25 000 SEK
Projektets totala kostnad:
0 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2018-05-31