Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsstudie för att kartlägga miljönyttan av uppströmsåtgärder för minskad spridning av läkemedel

I det föreslagna projekt föreslår vi att undersöka ett urval av uppströmsåtgärder som kan - genom optimerad användning eller utökad rening av läkemedel vid punktkälla - bidrar till en minskning av den totala konsumtionen eller utsläppen av läkemedel och samtidigt öka patienten säkerheten och bidra till kostnadsminskningar. De fem uppströmsåtgärder som kommer att studeras är följande 1.Möjligheten att återinföra recept på läkemedel, så som t.ex. Diclofenac, som visat sig vara skadliga för miljön. 2.Lagstifta alternativt utöva påtryckningar på kommuner och landsting att mer frekvent utföra läkemedelsgenomgångar på personer/patienter som står på recept och äter fem eller fler mediciner per dag, oavsett ålder eller boendesituation.3.Hälsa på recept, dvs. förskriva fysisk aktivitet och andra hälsobringande insatser. 4.Extra rening av utgående avloppsvatten från sjukhus och vårdinrättningar, så som infektions, psykiatriska och onkologiska kliniker där behandlingsspecifika läkemedel hanteras.5.Kartlägga vilka potentiella möjligheter som finns att via offentlig upphandling förhindra överanvändning och därmed spridning av läkemedel som kan vara skadliga för miljön. Dessa bör ta sin utgångspunkt i de nya upphandlingsregler för offentlig upphandling som snart kommer att införas i svensk lagstiftning.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
16-114
Projektledare:
Jörgen Magnér
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
400 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-04-01