Hoppa till huvudinnehåll

Förlängning av projektprogram för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige–från råvatten till tappkran, DRICKS 2015-2017

De stora vattenburna utbrotten i Sverige 2010-2011 har fått svenska vattenproducenter att se över sina system men trots det har inte många strukturerade riskanalyser (MRA eller GDP) genomförts. Det finns ett stort behov att tillgängliggöra verktygen samt att informera och utbilda branschen. Ansökan avser en förlängning av DRICKS-programmet för perioden 2015-2017. DRICKS övergripande mål är att fortsättningsvis vara ett ledande forskningsprogram inom dricksvatten i Sverige. För att ytterligare bredda forskningen inom DRICKS kommer SLU i Uppsala samt Lunds universitet att bli nya medlemsuniversitet från januari 2015. SLU ansvarar för NOM-karakterisering i råvatten och beredning, och Lunds universitet ansvarar för mikrobiologisk funktion inom ledningsnät. Under kommande treårsperiod kommer flera satsningar att genomföras. Vi kommer att arbeta med att ta fram en ny branschstandard för riskbedömning med olika verktyg samt kopplingen till beslutsstöd. Vi formaliserar samarbetet med VAKA för att skapa ett gemensamt lärande baserat på kunskaper från vattenburna sjukdomsutbrott och för att bättre nå ut till branschen. Vidare kommer vi att arbeta med att skapa tydlighet hur riskanalyser skall användas vid inrättande av vattenskyddsområden. Även verifiering av barriärverkan i olika beredningsprocesser, främst desinfektion är prioriterat. Användbara modeller för att kunna beräkna kontakttiden vid klorering och riktiga CT-värden skall tas fram. Karakterisering av NOM och dess påverkan på kemisk fällning samt effekt på lukt och smak är ett viktigt område som vi kommer att starta upp inom DRICKS tillsammans med SLU. På ledningsnätet kommer kunskap om mikrobiologiska problem såsom lukt- och smakproblem orsakade av biofilmstillväxt, att tas fram genom vårt nya samarbete med Lunds universitet. Vi kommer avslutningsvis att erbjuda branschen utbildning inom dricksvattenberedning och ge tre seminarier årligen för att sprida kunskapen från DRICKS nationellt.
Område:
Dricksvatten & hälsa, Rörnät & klimat
Projektnummer:
14-123
Projektledare:
Thomas Pettersson
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
650 000 SEK
Projektets totala kostnad:
29 500 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-12-31