Hoppa till huvudinnehåll

Dag&Nät 2013-2016

​Dag&Nät är ett högskoleprogram för forsknings- och utvecklingssamverkan inom dagvatten- och ledningsnätområdet. Programmet startade hösten 2010 och har nu framgångsrikt verkat i knappt 3 år. En sammanfattning av verksamheten i samlad form finns bilagd som slutrapport.

Denna ansökan avser fortsatt verksamhet för Dag&Nät perioden 2013-2016. De första tre åren har Dag&Nät styrts av grundarna vid LTU, SVU samt VA Luleå, VA Skellefteå, UMEVA AB i Umeå, MittSverigeVatten AB i Sundsvall samt Vatten Östersund. Kommande period avses programmet att utökas med VA Örebro samt ett antal verk-samheter/företag.

Programmet kommer fortsatt att omfatta tre tematiska inriktningar: Dagvattenkvalitet, Dagvattensystem samt Ledningsnät. Dagvattenkvalitet fördjupar sig i schablonvärden för dagvattnets kvalitet samt kravnivåer, hur rättvisande analyser kan åstadkommas, hur dag- vattnets kvalitet förändas med klimatet samt behandlingsbarhet med grön teknik. Dagvatten system fördjupar sig i förändrade regns inverkan på dagvattensystem, säker vattenavledning för att minimera skador på infrastruktur, alternativa dagvattensystems långtidsfunktion samt inverkan av samhälleliga (demografiska) förändringar. Ledningsnät slutligen kommer att fördjupa sig i näten som en resurs att nyttja på alternativa sätt samt söka nya angreppssätt att identifiera tillskottsvatten till avloppsnät.

Den höjda aktivitetsnivå som Dag&Nät genererar ökar den samlade förmågan att stödja övergripande kompetensförsörjning, grundutbildning, doktorandutbildning, examensarbeten samt att föra ut FoU-resultat till samverkande kommuner och andra parter. Under kommande period kommer regelbundet sammankomster att arrangeras hos samverkansparterna, samtidigt sompublikationer och tryck av handbokskaraktär kommer ges ut.

Dag&Nät planerar (utöver direkta intressentbesök på plats) att sprida information om pågående projekt via direktsända informationsbrev brett till branschen, samt även under denna programperiod medverka till en internationell Dagvattenkonferens.

Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
13-116
Projektledare:
Maria Viklander
Organisation Projektledare:
LTU
Totalt beviljad finansiering av SVU:
5 250 000 SEK
Projektets totala kostnad:
40 000 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-12-31