Hoppa till huvudinnehåll

Beredskapsplanering för VA-ledningsnät

​Intensiva skyfall med större volym/intensitet än ”10-årsregnet” inträffar årligen på flera platser i Sverige. Det är svårt att förutsäga var och när kortvariga skyfall kommer att inträffa och därmed är det också i praktiken omöjligt att hinna göra de insatser som krävs när det väl gäller. Detta gäller i flera fall även i områden som återkommande drabbats av översvämningar. Projektet syftar till att beskriva hur konsekvenserna av översvämningar i urbana områden kan reduceras med konkreta åtgärds- och beredskapsplaner. Detta kan sammanfattas i fem punkter: 

 

  • Samla in, bearbeta och förmedla erfarenhet och resultat från kommuners tidigare arbete med klimatanpassande åtgärder. I dagsläget finns ett stort antal översvämningsutredningar och modeller för intensiva regn. Stora resurser har lagts för att ta fram dessa och det finns skäl att dra nytta av det arbete som redan gjorts. 
  • Ta fram exempel på plan för ett samordnat åtgärdsarbete mellan bl.a.  VA/tekniska förvaltningen på kommuner och Räddningstjänst. 
  • Visa nyttan av åtgärder med hjälp av kostnadsnyttoanalyser. 
  • Ta fram exempel på plan för investeringar som ger mindre risker vid extrem nederbörd för prioriterade objekt, baserad på kostnads-nyttoanalyserna. 
  • Ha en diskussion om hur ansvarsfördelningen kan se ut i en kommun avseende extrem nederbörd, både i akuta och i mer planerade sammanhang.​ 

 

Område:
Rörnät & klimat
Projektnummer:
13-121
Projektledare:
Mattias Salomonsson
Organisation Projektledare:
Sweco
Totalt beviljad finansiering av SVU:
500 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 550 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-11-30