Hoppa till huvudinnehåll

Användning av Hållbarhetsindex för effektiv samverkan mellan kommuner

Det finns ett behov för samverkan mellan kommuner i glesbygd för att klara en säker VA-försörjning. VASS-Hållbarhetsindex som utvecklats och ägs av Svenskt Vatten kommer att visa på kommunernas starka och svaga sidor inom VA-verksamheten. Ett bra samarbete mellan kommuner kräver att man vet vad var och en har behov av samt var man kan hitta kompetens för ett förbättringsarbete. VASS-Hållbarhetsindex kommer att ge underlag för en diskussion om möjliga samverkansområden inom en grupp av kommuner. Vi vill nu med stöd av resultaten från 2014-års undersökning, ta reda på om VASS-Hållbarhetsindex i praktiken kan användas för att ge förutsättningarna för ett effektivt samarbete mellan kommuner, som leder till ett förbättringsarbete. Syftet är: ” Att använda VASS-Hållbarhetsindex 2014, för att beskriva starka och svaga sidor i en kommuns VA-verksamhet och med detta som utgångspunkt inleda samverkan mellan ett antal kommuner för att stärka de svaga sidorna. Att för de deltagande kommunerna dokumentera VA-anläggningarnas ålder och status med hänsyn till förnyelsebehov samt beräkna anläggningarnas värde och kostnad för framtida reinvesteringar. Taxeutvecklingen för en kommun är nära förbunden med framtida reinvesteringar i VA-anläggningarna och det finns ett behov att bedöma kommande ökning av kapitalkostnaderna på grund av framtida reinvesteringar.”
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
14-111
Projektledare:
Gilbert Svensson
Organisation Projektledare:
Urban Water Management Sweden AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
284 000 SEK
Projektets totala kostnad:
614 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-06-30