Hoppa till huvudinnehåll

Analys av anläggningsavgifter och särtaxa

Projektet innehåller de fem delmoment som beskrivits i utlysningen och som utvecklas närmare i metodikavsnittet i projektbeskrivningen. Arbetet genomförs i sex steg: 1. Överenskommelse med deltagande kommuner 2. Inledande analyser 3. Workshop 4. Kompletterande analyser 5. Diskussionsseminarium 6. Slutredovisning Resultatet av projektet ska kunna användas av kommunerna som stöd i bedömning och beräkning av lämpliga anläggningsavgifter beroende på aktuella förhållanden.
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
15-106
Projektledare:
Anna Dahlman Petri
Organisation Projektledare:
WSP
Totalt beviljad finansiering av SVU:
670 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 070 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-05-31