Hoppa till huvudinnehåll

Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk en kunskapssammanställning

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv avloppsvattenreningsprocess som nu verkar mogen för fullskaleimplementering världen över. Kunskapen om tekniken är dock generellt bristfällig i Sverige. På Österröds avloppsreningsverk i Strömstad ska Nordens första AGS-anläggning startas upp om två år (byggstart mars 2016). En svensk intressentgrupp, bestående av Strömstads kommun, Uppsala Vatten, VA SYD, Chalmers tekniska högskola, Sweden Water Research och H2OLAND, har skapats kring AGS-tekniken. Detta projekt har till syfte att öka kunskapen om AGS-tekniken i VA-Sverige. En kunskapssammanställning inkluderande de nyaste rönen, speciella utmaningar av tekniken för svenska förhållanden samt jämförelse med andra reningstekniker ska skrivas på svenska. Projektet inkluderar litteratursökning, workshops, studiebesök och intervjuer av sakkunniga. Projektgruppen består av processkunniga personer från kommunala VA-bolag, AGS-expert från Chalmers tekniska högskola och AGS-kunnig konsult. Medfinansiering sker med 50 %, med bidrag från samtliga projektparter. Totalt söks ett projektbidrag på 331 000 kr från Svenskt Vatten Utveckling.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
16-121
Projektledare:
David Gustavsson
Organisation Projektledare:
Sweden Water Research
Totalt beviljad finansiering av SVU:
331 000 SEK
Projektets totala kostnad:
666 925 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-12-31