Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleprogram

Forskningsprogram på högskolor och universitet som Svenskt Vatten Utveckling medfinansierar.

Dag & Nät

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet.

DRICKS

Projektprogrammet DRICKS är för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran.

VA-teknik Södra

Projektprogrammet VA-teknik Södra ska verka för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige.

VA-kluster Mälardalen

Projektprogram VA-kluster Mälardalen förenar forskare och VA-organisationer kring forskning inom resurseffektiv avlopps- och slamhantering.

Vattenforskaskola - inte bara för doktorander

Dag&Nät, DRICKS, VA-kluster Mälardalen, VA-teknik Södra och Sweden Water Research arrangerar tillsammans en vattenforskarskola. Kurserna är möjliga att söka för behöriga medarbetare hos Svenskt Vatten medlemmar – de kommunala VA-organisationerna. Du som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom VA hittar mer information på Vattenforskarskolans portal hos Lunds universitet.

 

FoU Sverigekarta

Karta - forskningskluster