Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleprogram

Forskningsprogram på högskolor och universitet som Svenskt Vatten Utveckling medfinansierar.

Dag & Nät

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet.

DRICKS

Projektprogrammet DRICKS är för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran.

VA-teknik Södra

Projektprogrammet VA-teknik Södra ska verka för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige.

VA-kluster Mälardalen

Projektprogram VA-kluster Mälardalen förenar forskare och VA-organisationer kring forskning inom resurseffektiv avlopps- och slamhantering.

 

FoU Sverigekarta

FoU Sverigekarta