Hoppa till huvudinnehåll

RE:Source: Utlysning för för hållbar resurs- och avfallshantering

Utlysningen riktar sig mot hushållsavfall, verksamhetsavfall samt industriella biprodukter, men har ett särskilt fokus på matavfall, uttjänta fordon, el-/elektronikavfall, textilavfall, bygg- och rivningsavfall och förpackningar.

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

RE:Source första öppna utlysning syftar till att stödja utveckling och verifiering av innovationsbaserade lösningar för hållbar resurs- och avfallshantering.

Utlysningen stänger 5 april.