Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030

Forskningsprogrammet tar gärna emot ansökningar från kommunala VA-organisationer och andra aktörer som arbetar för ökad och effektivare produktion av biogas.

Forskningsprogrammet Biodrivmedel för Sverige 2030 har, precis som många andra, identifierat transporter som en nyckelfråga mot ett mer hållbart och mindre klimatpåverkande samhälle. Biogas, dess produktion, användning och biprodukter är en av flera drivmedel som kan bidra till denna nödvändiga omställning. Frågor om hur den producerade mängden biogas från avloppsreningsverk kan öka är därför ett av de områden som kan komma att finansieras inom programmet. Programmet ser därför gärna ansökningar från kommunala VA-organisationer och andra aktörer som arbetar med ökad och effektivare produktion av biogas.

Aktuell utlysning stänger söndagen den 1 oktober 2017.

Mer information om programmet och utlysningen finner ni här: www.energiforsk.se/program/biodrivmedel-for-sverige-2030/

www.energiforsk.se/program/biodrivmedel-for-sverige-2030/utlysning/programmets-forsta-utlysning/


Inbjudan till öppen arena 29 augusti: simplesignup.se/event/97308