Hoppa till huvudinnehåll

Sök projektmedel utanför Svenskt Vatten Utveckling

Här hittar du information om samt hur du går tillväga för att söka stipendier och projektmedel från andra finansiärer.

 • Utlysning av medel till projekt för små avlopp

  Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för utvecklingsprojekt inom små avlopp. Målet med utlysningen är att inhämta och sprida kunskap samt bidra till utvecklingen av metoder som gör det möjligt att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar.

 • Bidrag för att testa innovationer i VA-verksamhet

  Verklighetslabb i offentlig verksamhet.

 • Planeringsbidrag för spetstekniker och avancerade systemlösningar

  Naturvårdsverket utlyser medel till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. Målet är fler investeringsbeslut ger goda effekter på städernas hållbarhet.

 • RE:Source: Utlysning för för hållbar resurs- och avfallshantering

  Utlysningen riktar sig mot hushållsavfall, verksamhetsavfall samt industriella biprodukter, men har ett särskilt fokus på matavfall, uttjänta fordon, el-/elektronikavfall, textilavfall, bygg- och rivningsavfall och förpackningar.

 • The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

  Nordiskt stöd med löpande ansökningar. Pengar till bland annat till projekt som renar Östersjön. Ansökningar efter inbjudan.

 • Nordiska Investeringsbanken – NIB

  NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Den är bland annat inriktad på projekt som förbättrar miljön i de nordiska och baltiska länderna.

 • Peter Stahres stipendium

  Peter Stahres stipendium delas ut till den som genomför förtjänstfulla insatser som främjar samverkan och nytänkande inom VA-teknik i kombination med vegetationsteknik.

 • Andra svenska FoU-finansiärer

  I många fall har en projektidé kopplingar till andra områden än enbart vattenområdet, till exempel avfall, gas och fjärrvärme. Undersök därför gärna möjligheten att också söka projektbidrag från motsvarande forsknings- och utvecklingsorganisationer.