Hoppa till huvudinnehåll

Sök projektmedel utanför Svenskt Vatten Utveckling

Här hittar du information om samt hur du går tillväga för att söka stipendier och projektmedel från andra finansiärer.

 • The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO)

  Nordiskt stöd med löpande ansökningar. Pengar till bland annat till projekt som renar Östersjön. Ansökningar efter inbjudan.

 • Nordiska Investeringsbanken – NIB

  NIB är en internationell finansinstitution som ägs av Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Den är bland annat inriktad på projekt som förbättrar miljön i de nordiska och baltiska länderna.

 • Peter Stahres stipendium

  Peter Stahres stipendium delas ut till den som genomför förtjänstfulla insatser som främjar samverkan och nytänkande inom VA-teknik i kombination med vegetationsteknik.

 • Andra svenska FoU-finansiärer

  I många fall har en projektidé kopplingar till andra områden än enbart vattenområdet, till exempel avfall, gas och fjärrvärme. Undersök därför gärna möjligheten att också söka projektbidrag från motsvarande forsknings- och utvecklingsorganisationer.