Hoppa till huvudinnehåll

Projektansökan SVU

Observera! För att undvika problem, använd inte tecken som & och dylikt i ansökan nedan. Och följ anvisningarna ang maxtecken (inkl. blanksteg), datumformat med mera där sådant anges.

Projektinformation
Ange datum enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
Ange datum enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
Ange en sammanfattning på svenska. Max 2000 tecken inklusive blanksteg.
Ange förväntad nytta på svenska. Max 500 tecken inklusive blanksteg.
Ange en sammanfattning på engelska. Max 2000 tecken inklusive blanksteg.
Ange en sammanfattning på engelska. Max 500 tecken inklusive blanksteg.
Välj en fil att ladda upp. Filen får max vara 10MB stor.
Kontaktuppgifter
Finansiering
Ange i SEK
Ange i SEK
Ange i SEK
Ange i SEK
Medsökande
Det finns fel i formuläret