Hoppa till huvudinnehåll

Sök projektmedel

Här får du hjälp och information för att kunna söka projektmedel från Svenskt Vatten Utveckling (SVU), kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram inom kommunal VA-teknik.

De medel som Svenskt Vatten Utveckling disponerar har betalats in av medlemmarna i Svenskt Vatten, det vill säga de kommunala VA-organisationerna. Projektverksamheten syftar till att utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar.

Tips för ansökningar

Allmänna riktlinjer för vad Svenskt Vatten Utveckling kan finansiera beskrivs i Riktlinjer för verksamhet som kan finansieras med medel från SVU. Vad som gäller för ett enskilt projekt framgår av dokumentet Projektets genomförande och rapportering (pdf).

Svenskt Vatten Utveckling eftersträvar verksamhet inom hela det kommunala VA-området. Det beskrivs närmare i dokumentet ”Forskning och utveckling som finansieras av Svenskt Vatten Utveckling”.

I många fall har en projektidé kopplingar till flera branscher, till exempel avfall, gas och fjärrvärme. Undersök därför gärna möjligheten att söka projektbidrag från forsknings- och utvecklingsorganisationer inom olika branscher.

Så här ansöker du

För att slippa lägga ner tid i onödan på att skriva ansökningar, kan du skicka in en kortare intresseanmälan för att få en bedömning av relevansen av en projektidé. För att först efter det sätta samman en fullständig ansökan. En dialog i förväg kan också vara en hjälp.

Läs gärna Projektets genomförande och rapportering (pdf) för närmare information för vad och hur du ska fylla i.  

Kommande ansöknings- och beslutsdatum

Sista dag för ansökan 2 april 2019.
Beslut 21 maj 2019.

Sista dag för ansökan 11 september 2019.
Beslut 6 november 2019.

(Fyll i webbformulär)

Välkommen med din ansökan!