Hoppa till huvudinnehåll

Jury bästa examensarbete

Juryn för Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete utgörs av följande ledamöter:

Annika Malm
Forskare, RISE Research Institutes of Sweden

Elin Jansson
Sektionschef Planering Nät, Uppsala Vatten och Avfall AB

Gilbert Svensson
Senior forskare, Vattenforum

Inger Hansson
Avdelningschef VA, Kristianstads kommun

 Jes La Cour Jansen
Senior Professor, Lunds Tekniska Högskola

 Johanna Lindgren
VD, Kommunalförbundet Norrvatten

 Jörgen Westerlund
VA-strateg, Eskilstuna Energi och Miljö

 Kristin Karlsson
VA-ingenjör, Örebro kommun

 Lisa Osterman
Enhetschef Reningsverket, Örebro kommun

Maritha Hörsing
VA-chef Laxå Vatten AB

Peter Balmér
f.d. Professor VA-teknik Chalmers

Stefan Marklund
Projektledare, Stadens vatten, Luleå tekniska universitet

Ulrika Lindberg
Projektchef VA, VAKIN