Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr.

Syfte

Svenskt Vatten vill med detta pris bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

De tre bidrag som bäst uppfyller de kriterier som gäller för priset bjuds in till prisutdelning i samband med Vattenstämman. Det vinnande bidraget får ett stipendium på 25 000 kr.

Bedömningskriterier

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.

Bästa examensarbete inom VA-området 2018 

Handledare och eller examinatorer vid svenska lärosäten äger rätt att nominera högst ett examensarbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet. Enbart examensarbeten på mastersnivå får nomineras. 

De tre bidrag som bäst uppfyller de kriterier som gäller för priset bjuds in till prisutdelning i samband med Vattenstämman 14-15 maj i Örebro. Samtliga "finalister" får pris i form av fritt deltagande på Vattenstämman. Det vinnande bidraget får dessutom ett stipendium på 25 000 kr. 

Bästa examensarbete inom VA-området 2017 

Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan vid dricksvattenproduktion - Reningskapacitet i fullskaligt diskfilter och pilotfilter med expanderad lera
Mårten Winkler, Luleå tekniska universitet

övriga finalister 2017:
Membrane screening to identify optimal properties when separating organic matter from Bolmen water
Olivia Söderman, Lunds universitet

Kommunikation för acceptans av kretsloppsanpassade avloppssystem - En fallstudie på omvandlingsområdet Munga
Katja Norlin och Isabelle Wahlund, KTH

Bästa examensarbete inom VA-området 2016

Multikriterieanalys - Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning.
Ida Sandström, Luleå tekniska universitet

Jury

Juryn utgörs av personer som tillsammans har god kunskap om kommunala VA-frågor och erfarenhet av akademiskt arbete. Juryn är enväldig och beslutet kan ej överklagas.