Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Svenskt Vatten instiftar ett pris till "bästa examensarbete inom VA-området" för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området. Nominering senast 15 januari 2017. Priset, fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr, delas ut på Vattenstämman.

Syfte

Svenskt Vatten vill med detta pris bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

Bedömningskriterier

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.

Nominering

  • Varje handledare/examinator äger rätt att nominera högst ett examenarbete per år.
  • Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet.
  • Enbart examensarbeten på masternivå får nomineras.
  • Skicka in nominering/examensarbete till e-postadress: examensarbete@svensktvatten.se

Prisutdelning och pris

Priset delas ut på Vattenstämman. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr.

Tider

Nominering ska ske senast 15 januari 2017. Enbart examensarbeten godkända under föregående kalenderår år får nomineras. Vinnaren meddelas senast 15 april.

Jury

Juryn utgörs av personer med god förankring i såväl akademi som kommunal VA (gärna disputerade som arbetar eller har arbetat i kommunala VA-organisationer). Juryn är enväldig och beslutet kan ej överklagas.