Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr.

Syfte

Svenskt Vatten vill med detta pris bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

Bedömningskriterier

  • Nyhetsvärde.
  • Hög relevans för kommunala VA-organisationer.
  • Förmåga att beskriva arbetet på ett balanserat och lättläst sätt.

Bästa examensarbete inom VA-området 2017 

Handledare och eller examinatorer vid svenska lärosäten äger rätt att nominera högst ett examenarbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet. Enbart examensarbeten på masternivå får nomineras. 

Nominering görs genom att skicka in examensarbete till examensarbete@svensktvatten.se. Motivering för nominering erfordas ej och beaktas inte heller inte av juryn. 

Nominering ska ske senast 15 januari 2018. Enbart examensarbeten godkända under föregående kalenderår år får nomineras. 

De tre bidrag som bäst uppfyller de kriterier som gäller för priset bjuds in till pristutdelning i samband med Vattenstämman 22-23 maj i Helsingborg. Samtliga "finalister" får pris i form av av fritt deltagande på Vattenstämman. Det vinnande bidraget får dessutom ett stipendium på 25 000 kr.

Jury

Juryn utgörs av personer som tillsammans har god kunskap om kommunala VA-frågor och erfarenhet av akademiskt arbete. Juryn är enväldig och beslutet kan ej överklagas.

Bästa examensarbete inom VA-området 2016

Priset delades ut för första gången på Vattenstämman i Karlstad 16-17 maj och gick då till

Ida Sandström, Luleå tekniska universitet, för arbetet Multikriterieanalys - Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning.