Hoppa till huvudinnehåll

Kvicksilverfri COD

COD-analys – en analys av kemisk syreförbrukning i avloppsvatten används som ett mått på avloppsvattnets totala innehåll av organisk substans. I COD(Cr)-analys som svenska avloppsreningsverk använder ingår dels kvicksilver som är ett förbjudet ämne i Sverige, dels dikromat som kan komma att förbjudas.

Avloppsreningsverkens behov uppfylls inte av befintliga lösningar på den svenska marknaden då branschen saknar en analysmetod för parametern COD som:

  • är fri från kvicksilver,
  • är fri från kemikalier listade i REACH,
  • korrelerar med nuvarande CODCr-analyser för att kunna jämföra med historiska värden, internationell benchmarking samt kunna användas i de processmodeller som tagits fram för reningsverken, oberoende av kommun (korrelationsfaktor),
  • är snabbare än nuvarande metoder, vilka tar ca tre timmar,
  • är arbetsmiljömässigt och miljömässigt lämplig att använda och hantera,
  • kan användas för on-line mätning och kontrolleras mot laboratorieanalyser med      jämna mellanrum.

En för-kommersiell innovationsupphandling har initierats av Svenskt Vatten och drivs av Käppalaförbundet, för att försöka möta dagens behov av en kvicksilverfri COD-analys och uppmuntra till innovation och forskning.

For questions and answers in English see the tab marked "FAQ". This page will continuously be updated during the tender invitation period.

sidansvarig: Emma Lundin