Hoppa till huvudinnehåll

Miljömärkta bilvårdsprodukter

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter*. De tvättar lika rent men är mycket skonsammare för miljön.

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ*.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen kan skada eller störa vattenlevande djur och växter, till exempel tensider. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider men dessa bryts ner lättare och snabbare.

Många avfettningsmedel innehåller lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. I dag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Exempel på test av avfettningsmedel.

* Miljömärkta produkter uppfyller kvalitets och funktionskrav som ska bevisas genom  standardiserat test i labb.  

Miljövänliga bilvårdsprodukter