Lagar och regler för dricksvatten

Dricksvattenfrågorna sorterar under en rad myndigheter, organisationer och departement. Under denna rubrik samlar vi relevant lagstiftning som rör dricksvatten. Lagarna och föreskrifterna hittar du genom att klicka på respektive myndighet i menyn till vänster.

Saknar du någon/något lag, förordning, föreskrift, allmänt råd, handbok, vägledning eller rapport, hör av dig så kanske vi kan komplettera sidorna.

Om du som medlem eller företagsabonnent i Svenskt Vatten har frågor om dricksvatten kan de ställas till dricksvattenansvariga på Svenskt Vatten. I specifika juridiska frågor, kan du vända dig till Svenskt Vattens jurist.

Riksdag och regering

Riksdagen är den högsta beslutande (lagstiftande) församlingen i Sverige. Riksdagen stiftar lagar. Regeringen är den verkställande församlingen. Regeringen beslutar om förordningar.

Myndigheter

Myndigheter, som till exempel Livsmedelsverket och Naturvårdsverket, kan med stöd av lagar och förordningar besluta om föreskrifter. Till föreskrifterna kan myndigheterna ta fram allmänna råd, handböcker och vägledningar.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har centralt tillsynsansvar för allmänna dricksvattenanläggningar. Kommunernas Miljö- och hälsoskyddskontor har det lokala tillsynsansvaret. Svenskt Vattens intresseområde är de kommunala allmänna anläggningarna. Det finns allmänna anläggningar som inte är kommunala.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket hade fram till 1 juli 2011 det övergripande ansvaret för vattenskydd. Sedan detta datum har ansvaret övertagits av Havs- och Vattenmyndigheten.

Havs- och Vattenmyndigheten

Från och med 1 juli 2011 har Havs- och Vattenmyndigheten övertagit en stor del av Naturvårdsverkets arbete med söt- och havsvattenanknutna frågor. Myndigheten ansvarar för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag där ett delmål berör dricksvattenskydd. Myndigheten har centralt tillsynsansvar för frågor närliggande dricksvattenområdet som skydd av dricksvattenförekomster, vattenskyddsområden och dricksvattentäkter.

Socialstyrelsen

För enskilda anläggningar har Socialstyrelsen centralt tillsynsansvar. Kommunernas Miljö- och hälsoskyddskontor har det lokala tillsynsansvaret.

Boverket

Boverket har ansvar för hur VA-installationer i fastigheter ska utföras. Den allmänna anläggningen sträcker sig fram till fastighetens förbindelsepunkt. Innanför förbindelsepunkten finns fastighetens VA-installation.

Kemikalieinspektionen (KemI)

KemI har det övergripande ansvaret för kemikalier som används i Sverige, och alltså även kemikalier som används inom dricksvattenberedningen.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

SSM har ansvar för att de skadliga effekterna av strålning på människor och miljö i Sverige ska vara så små som möjligt.

Juridik och lagstiftning

Statens VA-nämnd handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster.

EU:s lagstiftning

I och med att Sverige är med i EU har lagstiftningen som berör dricksvatten sin grund i EG-direktiv. Livsmedelsverkets arbete inom dricksvattenområdet styrs främst av Dricksvattendirektivet (98/83/EG), och Naturvårdsverkets arbete med vattenskydd styrs främst av Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).


Stäng

Vad är detta?

Här kan du enkelt tipsa andra om intressanta saker. DIGG är en sajt där du som inloggad användare kan tipsa och rösta på andras tips. Flest röster hamnar högst upp på sajtens förstasida. FACEBOOK är ett community där du kan dela innehållet med dina vänner. DEL.ICIO.US är en bokmärkessajt där du kan spara länkar som du sedan har tillgång till från vilken internetuppkopplad dator som helst.

Stäng

Tipsa en vän

Stäng

Kontakt