Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Svenskt Vatten

Nyheter

 • Tidningen Svenskt Vatten blir Vattenmagasinet

  Digitalisering och mediautvecklingen i stort gör att Svenskt Vattens traditionella tidning går i graven och ersätts av Vattenmagasinet. Det kommer att ha en vår- och en höstutgåva, bli avsevärt tjockare och med en högre ambition vad gäller innehåll, bilder och papper och med en betydligt längre livslängd. Inriktningen kommer att vara på fördjupning inom teknik och kompetensförsörjning inom VA.

 • Välkommen till Rörnät och Klimat 2018, 13-14 mars, Stockholm - programmet är klart!

  Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom Vatten i den urbana miljön – med omnejd.

 • Personal- och organisationsförändringar hos Svenskt Vatten

  Svenskt Vatten befinner sig i en förändringsprocess som bland annat syftar till att utveckla vårt påverkansarbete och samla Svenskt Vattens kraft i en gemensam riktning. Det innebär bland annat att den tekniska expertisen ska ges förbättrade möjligheter till samverkan med kommunikations- och påverkansexperter i ett utvecklat matristänkande. Det innebär också delvis nya arbetsmetoder där till exempel digitaliseringen av verksamheten kommer att intensifieras. Det här har också inneburit en omorganisation med personalförändringar under hösten.

 • Regeringen utreder ”gröna obligationer”

  Nu när regeringen låter utreda hur man kan främja marknaden för gröna obligationer kan en påminnelse om denna artikel i tidningen Svenskt Vatten nr 4 2017, vara på sin plats.

 • Vad är hemligt och vad är inte?

  Vatten och avlopp är centrala frågor i ett lands infrastruktur. De måste därför skyddas från sabotage och påverkan så långt som det är möjligt. Många yrkeskategorier är beroende av att veta var vattenverk, ledningar och tryckstegringsstationer ligger och hur de hänger samman. Det är därför av yttersta vikt att information hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Men hur ser regelverket egentligen ut? Vilken information ska lämnas ut och vilken är hemlig? Utgångspunkten är att VA-verksamheten har att rätta sig efter precis samma regelverk som samhället i stort.

Fler nyheter